Jānis Ginters

Personīgāmājas lapa  Nedaudz par mani

  Par manu darbu

  Kur mani satikt, kā man uzrakstīt vai piezvanīt?

  Ko mācītājam bie˛i jautā? Citi raksti

  Kristīgās mājas lapas Latvijā un pasaulē

  Pēdējie papildinājumi šajā mājas lapā

Go to English
version

myphoto.jpg (15622 bytes)

šī ir mana bilde, bet ne tikai mana...

Nedaudz par mani

Esmu Rīgas JaunāsSv.Ģertrūdes evaņģeliski luteriskās draudzes mācītājs. Rīgas Jaunājā Sv.Ģertrūdes draudzē strādāju kopš 1997.gada septembra. Kopš 1998.gada decembra līdz 2004.gada martam biju Rīgaspilsētas iecirkņa prāvests. Manas iepriekšējāsdarba vietas bija Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīcas (LELB) Konsistorija un Cēsu Sv.Jāņa draudze. Līdz nesenam laikam strādāju arī Skujenes draudzē, Cēsu prāvesta iecirknī.

Kā kristietis un LuteriskāsBaznīcas loceklis es apliecinu savu ticību Trīsvienīgam Dievam un Svētos Rakstus par ticības atziņu galveno mērauklu.

Uz lapas augšu

Par manu darbu

Mani mācītāja darba pienākumi ietver dievkalpojumu vadīšanu, pieņemšanasstundas draudzē, mājas apmeklējumus, kristību, iesvētību, laulību, bēru vadīšanu. Bez tam mācītājs atbild arī par citiem draudzes garīgā darba virzieniem—svētdienas skolu, konfirmandu mācību, diakoniju, jauniešu darbu u.c.

Dievkalpojumi Rīgas Jaunajā Sv.Ģertrūdes baznīcā notiek svētdienas plkst.10.00 un piektdienās plkst. 18.00

Draudzes kancelejas darba laiki ir darba dienās no 14.00 līdz18.00 izņemot pirmdienas (ieeja no Cēsu ielas). Draudzes kanceleja nestrādā valsts un Baznīcas svētkudienās.

Uz lapas augšu

Kur mani satikt, kā manuzrakstīt vai piezvanīt

Mani var sastapt pieņemšanas laikos Rīgas Jaunajā Sv.Ģertrūdes baznīcā Brīvības ielā119 (pie Brīvības un Tallinas ielas krustojuma). Tomēr, labāk, iepriekš piezvaniet baznīcas kancelejai un piesakieties.

Ar e-pastu mani var sasniegt. rakstot: uyqnisuat.wlapa@@spamgourmet.com Šī ir pagaidu adrese, kura periodiski tiek mainīta, lai mazinātu surogātpasta (spama) saņemšanu (skat. spamgourmet.com). Nesaglabājiet šo adresi savās adresu grāmatās, rakstītais uz novecojušām adresēm nesasniegs mani.

Adrese:

Māc. Jānis Ginters
Jaunā Sv.Ģertrūdes baznīca
Brīvības ielā 119
Rīga LV-1001

Tālrunis baznīcā: 7377236

Uz lapas augšu

Ko mācītājam bie˛i jautā? Citi raksti.

Bie˛i sastopami jautājumi ir par iespējām kristītbērnu vai arī par iespējām baznīcālaulāties. Šeit varat īsumā iepazīties arformāliem priekšnoteikumiem kristībām unlaulībām kā arī ar da˛ām liturģiskāmformām.

Vēlos kristīt bērnu

Vēlamies laulāties baznīcā


Kā notiek laulības Luteriskajās draudzēs?Iepazīstieties ar laulību rituālu (1928.gada agenda)

Bēru kārtību (kapos) varatatrast šeit: Kristīga izvadīšana

Latvijas luterāņu baznīcās šobrīd var ieraudzīt atšķirības dievkalpojumu liturģiskā praksē. Sekojošais raksts ir rakstīts vairākus gadus atpakaļ, tādēļ tas neatspoguļo pēdējo gadu attīstību, tomēr iesaku ar to iepazīstieties:
Par dievkalpojuma kārtbu LELB.

Esmu luterānis? Ko Luteriskā Baznīca sagaida no draudzes locekļiem?

Uz lapas augšu

Kristīgās mājas lapas Latvijā un pasaulē

Kristīgās mājaslapas latviešu valodā var atrast jaudiezgan daudz, ""KristīgāsWeb-vietas"" apkopo saites uz daudzām šīmlappusēm. No citām kristīgāmlapām iesaku iepazīties ar vienu noAmerikas MisūriSinodes Luterāņu Baznīcas mācītājaValtera Snaidera veidoto lapu Xrysostom.No viņa mājas lapas atrodamas daudz saites uz kristīgajāmmājas lapām pasaulē. Apmeklējiet viņajautājumu-atbil˛u arhīvu "ask the pastor". Ja vēlatiesatrast Baznīcas mūzikas materālus, tad apciemojiet Baznīcas mūzikas profesora Valtera Krīgera mājas lapu.

Uz lapas augšu

Pēdējiepapildinājumi šajā mājas lapā

Ja atkārtoti apmeklējat šomājas lapu, sekojošās norādes palīdzēsatrast pēdējos papildinājumus. 

05/07/2003 Nedaudzprecizēta novecojusi informācija.
28/07/2003 Būtiskipapildināts raksts “Vēlos kristīt bērnu”, papildināts raksts “Esmu luterānis?

Šīmājas lapa tapusi 1998.gada 6.jūlijā. Tā pēdējoreizi papildināta vai labota 23/05/2004Ierosinājumus un atsauksmes lūdzurakstiet uz manu e-pasta adresi uyqnisuat.wlapa@@spamgourmet.com

Uz lapas augšu

FREE counter in Latviano 14.01.2005